Reviews over Vacaturesites


  Spam - Review over Zoekbijbaan.nl

  Zoekbijbaan.nl stuurt mij dagelijkse spam berichten en laat mij niet uitschrijven zonder in te loggen, terwijl ik nooit een profiel heb aangemaakt. Op emails wordt helaas niet gereageerd. Heel erg vervelend.

  Zwakke punten
  Spam, slechte communicatie

  freelance.nl keeps charging but provide no services - Review over Freelance.nl

  They just sneakily deduct money from your account without your notice or approval. and they provide no methods for cancelling membership in their website.

  Oplichters, let op de algemene voorwaarden!!! Prijsstijging van 200% - Review over Freelance.nl

  Bij de automatische verlenging van mijn abonnement kwam ik erachter dat ik een prijsverhoging van 200% heb gekregen!!! En jaa ze hadden mij medio vorig jaar ergens een mail gezonden. Dieven zijn het! Ik zou er niet mee in zee gaan!

  Sterke punten
  Niet! Nooit opdracht verkregen via deze site en genoeg werk gehad via andere kanalen

  Zwakke punten
  Zakkenvullers en dieven

  Veel herhalingen - Review over Jooble

  Ondanks dat u aangeeft dat er weer nieuwe vacatures voor mij zijn, krijg ik altijd weer oude vacatures te zien. Ik zoek op de "functie" activiteitenbegeleider maar krijg ook vacatures te zien waarin in de vacaturetekst de woorden activiteiten en/of begeleider staat en die helemaal niet bij mij passen. Erg irritant

  Sterke punten
  regelmaat

  Zwakke punten
  te uitgebreid

  Kan beter - Review over Jooble

  In principe redelijk aanbod, alhoewel je wel goed moet kijken/zoeken wat de plaatsingsdatum is van de vacature. Wat nogal eens voorkomt is dat er vacature op de eerste pagina staan en dan ook nog bovenaan terwijl de vacature al ingevuld is. Contact leggen met een medewerker van Jooble is niet mogelijk. Bereikbaar helaas niet.

  Zwakke punten
  Vacatures zijn niet altijd up to date Bereikbaarheid medewerkers Jooble

  Doeltreffend en klantvriendelijk - Review over Jobsonline

  Erg tevreden over de aandacht die ze gaven en het bereiken van onze doelgroep. We hebben goede reacties ontvangen.

  Sterke punten
  Goede service, kennis van Google vindbaarheid

  Zwakke punten
  Ze willen (te) graag helpen. Is zowel positief als de zwakte.

  Slecht bedrijf - Review over Jooble

  Had gesolliciteerd via Jooble op de vacature. De ene dag staat deze in mijn reacties, maar naar verstrijken van reactie termijn doen ze net of ik nooit heb gereageerd. Ze hebben ook geen mail adres of wat dan ook..

  Sterke punten
  Zijn er niet

  Zwakke punten
  Verwijderen vacatures waarop je hebt gereageerd Geen contact info Geen mogelijk mail te bevestigen

  Niet te vertrouwen - Review over Freelance.nl

  Ga niet in zee met dit bedrijf. Ze facturen gewoon door zonder dat daar om is gevraagd. Oplichters.

  Sterke punten
  gene sterke punten

  Zwakke punten
  Communicatie

  Een totale puinhoop - Review over Monsterboard

  Het zoeken naar goede vacatures is zo goed als onmogelijk op deze site. Zo kun je bijvoorbeeld niet filteren op opleidingsniveau of w&s bureaus elimineren. Derhalve moet je door duizenden irrelevante vacatures heen ploeteren om iets leuks te vinden - tenzij je al precies weet wat je wilt. Verder zitten er amper echte werkgevers op MB, maar vooral recruitertoko's die je met spookvacatures bestoken. En indien je je cv upload, dan wordt die op een belachelijke wijze uitgelezen waardoor je eerst tien minuten bezig bent deze te corrigeren.

  Sterke punten
  veel vacatures

  Zwakke punten
  Te veel recruiters, slechte filteropties, geuploade cvs worden verminkt

  Desfunctionerend portal - Review over Werk.nl

  Voortdurend foutmeldingen. Voor aanvragen WW ongeveer 8 x ingelogd en browser 6 x gesloten en opgeschoond. Zeer onvriendelijk gebruik, personeel zeer formeel, onprettig en hooghartig. Site werkt slecht en niet overzichtelijk. Informatie van andere bronnen en niet goed bijgewerkt.

  Sterke punten
  Geen

  Zwakke punten
  Crasht continu Niet relevant en actueel

  Scam site - Review over Jooble

  Halen vacatures overal vandaan, ook oude vacatures die al ingevuld zijn.

  Gehacked via Jooble @jbetlxrze.com - Review over Jooble

  Ik heb niet zo lang geleden gereageerd op een vacature op de site van Jooble. Nadat ik een account had aangemaakt kreeg ik een paar uur later een mail van een Hacker met het verzoek om een betaling. Bij deze dus de waarschuwing, maak geen account aan bij Jooble. Zie onderstaand de mail. He?llo? So? I'm a? ha?cke?r who? bro?ke? yo?u?r e?-ma?i?l a?s we?ll a?s de?vi?ce? a? co?u?ple? o?f mo?nths a?go?. Yo?u? e?nte?re?d yo?u?r pa?ssco?de? o?n o?ne? o?f the? si?te?s yo?u? vi?si?te?d, a?nd I i?nte?rce?pte?d thi?s. He?re? i?s the? pa?sswo?rd fro?m [email protected] o?n ti?me? o?f ha?ck: XXXXX Of co?u?rse? yo?u? ca?n ca?n cha?nge? i?t, o?r a?lre?a?dy cha?nge?d i?t. The?n a?ga?i?n i?t wi?ll no?t ma?ke? a?ny di?ffe?re?nce?, my ma?li?ci?o?u?s so?ftwa?re? mo?di?fi?e? ;d i?t e?a?ch a?nd e?ve?ry ti?me?. Do? no?t re?a?lly a?tte?mpt to? co?nta?ct me? pe?rso?na?lly o?r fi?nd me?, i?t i?s i?mpo?ssi?ble?, si?nce? I se?nt yo?u? e?ma?i?l fro?m yo?u?r a?cco?u?nt. By wa?y o?f yo?u?r e?ma?i?l a?ddre?ss, I u?plo?a?de?d ma?lwa?re? pro?gra?m co?de? to? yo?u?r Ope?ra?ti?o?n Syste?m. I sa?ve?d yo?u?r e?nti?re? co?nta?cts to?ge?the?r wi?th fri?e?nds, co?-wo?rke?rs, re?la?ti?ve?s a?nd a?lso? the? to?ta?l hi?sto? ;ry o?f vi?si?ts to? the? We?b re?so?u?rce?s. Also? I se?t u?p a? Ma?lwa?re? o?n yo?u?r syste?m. Yo?u? wi?ll no?t be? my o?nly ta?rge?t, I u?su?a?lly lo?ck pcs a?nd a?sk fo?r the? ra?nso?m. Ne?ve?rthe?le?ss I e?nde?d u?p be?i?ng stru?ck thro?u?gh the? si?te?s o?f pe?rso?na?l ma?te?ri?a?l tha?t yo?u? u?su?a?lly sto?p by. I a?m i?n sho?ck o?f yo?u?r o?wn fa?nta?si?e?s! I ha?ve? ne?ve?r o?bse?rve?d so?me?thi?ng li?ke? thi?s! So?, whe?n yo?u? ha?d e?njo?yme?nt o?n pi?qu?a?nt we?bsi?te?s (yo?u? kno?w wha?t I me?a?n!) I ma?de? scre?e?nsho?t wi?th u?ti?li?zi?ng my pro?gra?m fro?m yo?u?r ca?me?ra? o?f yo?u?rs de?vi?ce?. Afte?r tha?t, I pu?t to?ge?the?r the?m to? the? co?nte?nt o?f the? cu?rre?ntly vi?e?we?d we?bsi?te?. The?re? i?s go?i?ng to? be? gi?ggli?ng whe?n I se?nd the?se? sho?ts to? yo?u?r co?nne?cti?o?ns! Ne?ve?rthe?le?ss I'm su?re? yo?u? wo?u?ldn't li?ke? thi?s. He?nce?, I e?xpe?ct to? ha?ve? pa?yme?nt fro?m yo?u? i?nte?nde?d fo?r my qu?i?e?t. I co?nsi?de?r $1067 i?s a?n su?i?ta?ble? co?st fo?r i?t! Pa?y wi?th Bi?tco?i?n. My BTC wa?lle?t a?ddre?ss i?s 1495yS6XnHYUtMWr179Gg1uFs8d9inb47C If yo?u? do? no?t kno?w ho?w to? do? thi?s - su?bmi?t i?nto? Go?o?gle? 'ho?w to? tra?nsfe?r mo?ne?y to? a? bi?tco?i?n wa?lle?t'. It i?s no?t di?ffi?cu?lt. Fo?llo?wi?ng re?ce?i?vi?ng the? gi?ve?n a?mo?u?nt, a?ll yo?u?r de?ta?i?ls wi?ll be? pro?mptly de?stro?ye?d a?u?to?ma?ti?ca?lly. My vi?ru?s wi?ll a?d di?ti?o?na?lly re?mo?ve? i?tse?lf thro?u?gh yo?u?r o?s. My Tro?ja?n ha?ve? a?u?to? a?le?rt, so? I kno?w whe?n thi?s ma?i?l i?s o?pe?ne?d. I gi?ve? yo?u? two? da?ys (48 ho?u?rs) to? ma?ke? a? pa?yme?nt. In ca?se? thi?s do?e?s no?t ta?ke? pla?ce? - a?ll o?f yo?u?r co?nne?cti?o?ns wi?ll ce?rta?i?nly ge?t o?u?tra?ge?o?u?s i?ma?ge?s fro?m yo?u?r da?rk se?cre?t li?fe? a?nd yo?u?r de?vi?ce? wi?ll be? blo?cke?d a?s we?ll a?fte?r 48 ho?u?rs. Do? no?t e?nd u?p be?i?ng stu?pi?d! Co?ps o?r pa?ls wo?n't he?lp yo?u? fo?r su?re? ... p.s I ca?n pro?vi?de? yo?u? re?co?mme?nda?ti?o?n fo?r the? fu?tu?re?. Do? no?t e?nte?r yo?u?r pa?sswo?rds o?n ri?sky si?te?s. I wi?sh fo?r yo?u?r wi?sdo?m. Bo?n vo?ya?ge?.

  Sterke punten
  Slimme Hackers

  Zwakke punten
  Blijft crimineel

  Bad and unreliable entrepreneurship - Review over Jooble

  I applied via their site (CV + Letter sent), but they never forwarded my letter to the company where I wanted to apply. Through the company, I heard that they have a lot of problems with Jooble. Jooble automatically collects ads and recycles those. Companies have to pay a lot of money to get the candidates actually passed. This is not ok. I finally applied directly to the company's recruitment agency. DO NOT SEND YOUR PERSONAL DATA TO JOOBLE. Complaining to Jooble makes no sense - they do not respond

  Sterke punten
  They are everywhere on Linkedin (under false accounts)

  Zwakke punten
  Bad business model / not helping applicants Not GDPR compliant

  SIRE Group - Review over SIRE Search

  Working at SIRE Life Sciences gives you loads of opportunities. Not only you will learn all the tricks of the trade in recruitment, but you also will develop as a person. Leveling with people, convincing your clients and building long term relationships needs to be your second nature to be successful! In our open and hardworking environment you are the one responsible for your own success. The sky is the limit! (now literally since we just moved to our new office on the 25th floor)

  Young, successful and hard-working company - Review over SIRE Search

  SIRE is a young and successful company. The entire team has an ambitious vision and works hard. The atmosphere on the work floor is informal, but professional. Everyone helps each other, so it's an open work place. This was also confirmed by receiving the 'Best Workplace' award in 2016, 2017 and 2018. Great company!

  Sterke punten
  Atmosphere, customer-friendly, good accessibility.

  Aanrader - Review over SIRE Search

  SIRE is een bedrijf dat hard aan het groeien is waarbij er veel doorgroeimogelijkheden zijn. Het is een professioneel bedrijf waarbij je terecht komt in een ambitieus, formeel doch gezellig team. Ik raad het aan om een blik te werpen op de website mocht je op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging.

  Sterke punten
  Service

  Zwakke punten
  -

  Groeiende en ambiteuze organisatie - Review over SIRE Search

  Recentelijk gestart met werken bij SIRE. SIRE is een ambiteuze organisatie. Waar iedereen hard werkt om SIRE zo goed mogelijk op de markt neer te zetten. Het team waar ik in ben ontvangen is professioneel, maar vind het ook belangrijk om samen succesen te vieren. Het is de juiste keuze geweest om voor SIRE te gaan werken

  Sterke punten
  Een goed ingericht traineeship, begeleiding en een super leuk team om in te werken.

  Zwakke punten
  Heb ik tot nu toe niet gezien.

  Afschuwelijk - Review over Jooble

  Echt een afschuwelijke site met lage kwaliteit. Daarbovenop willen zij gratis linkjes plaatsen op jouw website. Hallo dit is niet meer 2005 hoor, voor links moet je betalen. Niet mee werken , je wordt bestolen

  Geweldig - Review over SIRE Search

  Ik heb me een tijd geleden aangemeld bij SIRE omdat ik niet helemaal zeker was over mijn toenmalige functie. Ik had om de paar weken contact met de recruiters en na verloop van tijd een fantastische positie gevonden. Selectieprocedure ging soepel en ben helemaal op mijn plek nu.

  Sterke punten
  Service

  Zwakke punten
  Nee

  Verschrikkelijk - Review over Jooble

  Verschrikkelijk!! Elke dag zoveel mailtjes die niet voldoen aan mijn zoekcriteria En NERGENS een optie om het op te zeggen!!! Ik ben heel ontevreden over Jooble!!

  Zwakke punten
  Heel veel mailtjes die niet voldoen aan mijn zoekcriteria en geen mogelijkheid om jooble op te zeggen!

  Opzeggen - Review over Jooble

  Ik krijg veel te vaak, bijna dagelijks, mail waar ik niets mee kan. Voldoet niet aan mijn zoekcriteria. Daarom wil ik dit stopzetten, maar zoals al eerder vermeld is dit extreem moeilijk. Het is me dus ook (nog) niet gelukt. Ben zeer ontevreden over Jooble!

  Sterke punten
  Geen

  Zwakke punten
  Te veel mails die niet voldoen en opzeggen.

  Nutteloos - Review over Werk.nl

  Op werk.nl staan vacatures die van andere sites zijn geplukt. Als je bij de meeste grote uitzendbureaus en de belangrijkste vacaturesites bent aangemeld, krijg je de meeste vacatures te zien al voordat ze op werk.nl verschijnen. Werk.nl heeft geen meerwaarde en geen enkel nut. Bovendien werkt de site omslachtig en is hij onoverzichtelijk.

  Sterke punten
  Geen.

  Zwakke punten
  Achterhaald, onhandig, omslachtig, onoverzichtelijk.

  bullshit - Review over Intermediair

  Bij Salaris kompas geven alle salarisen van managers tot support medewerker dezelfde resultaten. Blijkbaar is er geen intresse bij www.intermediair.nl om hun gegevens en feiten op orde te krijgen. Echt heel slechte zaak als je pretendeert advies te geven aan werknemers en werk zoekende terwijl je ze eigenlijk wetende voor de gek hout met mis informatie.

  Sterke punten
  oplichters

  Zwakke punten
  oplichters

  Voor ieder wat wils - Review over Jobbird.com

  Veel banen in de aanbieding

  Sterke punten
  Alle soorten banen

  Zwakke punten
  Geen

  opzeggen - Review over Jooble

  Al tijden ben ik bezig ,jullie proberen op te zeggen. Wat is jullie strategie erachter,om het klanten z moeilijk te maken,en daardoor niet gewn mkkelijk te kunnen stoppen bij JOOBLE.Het is rg storend (letterlijk),zoals jullie hiermee te werk gaan (zet U a.u.b mijn revieuw er wl in,dank U )

  Zwakke punten
  OPZEGGING