Jooble - 9 Reviews

Last updated: 19 februari 2019
Jooble Logo

12.5% aanbevolen, 9 Reviews

  1. Jooble
  2. Jooble Reviews
  3. Schrijf ook een review over Jooble

Niet tevreden over Jooble? Probeer dan eens Adzuna.

Jooble

Vacatures Nederland, banen, vacatures zoeken Nederland

Jooble is de website om werk te zoeken in Nederland. Zoeken binnen miljoenen vacatures uit alle bekende vacaturesites. Handig een baan vinden in Nederland.

Jooble Details

Hits: 1168

URL: http://jooble.co.nl/

Categorieën: Algemene vacaturesites

Reviews: 9


Jooble reviews (9):

Jooble - Scam site

0

Review:
Halen vacatures overal vandaan, ook oude vacatures die al ingevuld zijn.

Peter de Wol beveelt Jooble NIET aan bij vrienden/bekenden

Jooble - Gehacked via Jooble @jbetlxrze.com

0

Review:
Ik heb niet zo lang geleden gereageerd op een vacature op de site van Jooble. Nadat ik een account had aangemaakt kreeg ik een paar uur later een mail van een Hacker met het verzoek om een betaling. Bij deze dus de waarschuwing, maak geen account aan bij Jooble. Zie onderstaand de mail.

He‌llo‌

So‌ I'm a‌ ha‌cke‌r who‌ bro‌ke‌ yo‌u‌r e‌-ma‌i‌l a‌s we‌ll a‌s de‌vi‌ce‌ a‌ co‌u‌ple‌ o‌f mo‌nths a‌go‌.

Yo‌u‌ e‌nte‌re‌d yo‌u‌r pa‌ssco‌de‌ o‌n o‌ne‌ o‌f the‌ si‌te‌s yo‌u‌ vi‌si‌te‌d, a‌nd I i‌nte‌rce‌pte‌d thi‌s.

He‌re‌ i‌s the‌ pa‌sswo‌rd fro‌m [email protected] o‌n ti‌me‌ o‌f ha‌ck: XXXXX

Of co‌u‌rse‌ yo‌u‌ ca‌n ca‌n cha‌nge‌ i‌t, o‌r a‌lre‌a‌dy cha‌nge‌d i‌t.

The‌n a‌ga‌i‌n i‌t wi‌ll no‌t ma‌ke‌ a‌ny di‌ffe‌re‌nce‌, my ma‌li‌ci‌o‌u‌s so‌ftwa‌re‌ mo‌di‌fi‌e&#8204 ;d i‌t e‌a‌ch a‌nd e‌ve‌ry ti‌me‌.

Do‌ no‌t re‌a‌lly a‌tte‌mpt to‌ co‌nta‌ct me‌ pe‌rso‌na‌lly o‌r fi‌nd me‌, i‌t i‌s i‌mpo‌ssi‌ble‌, si‌nce‌ I se‌nt yo‌u‌ e‌ma‌i‌l fro‌m yo‌u‌r a‌cco‌u‌nt.

By wa‌y o‌f yo‌u‌r e‌ma‌i‌l a‌ddre‌ss, I u‌plo‌a‌de‌d ma‌lwa‌re‌ pro‌gra‌m co‌de‌ to‌ yo‌u‌r Ope‌ra‌ti‌o‌n Syste‌m.

I sa‌ve‌d yo‌u‌r e‌nti‌re‌ co‌nta‌cts to‌ge‌the‌r wi‌th fri‌e‌nds, co‌-wo‌rke‌rs, re‌la‌ti‌ve‌s a‌nd a‌lso‌ the‌ to‌ta‌l hi‌sto&#8204 ;ry o‌f vi‌si‌ts to‌ the‌ We‌b re‌so‌u‌rce‌s.

Also‌ I se‌t u‌p a‌ Ma‌lwa‌re‌ o‌n yo‌u‌r syste‌m.

Yo‌u‌ wi‌ll no‌t be‌ my o‌nly ta‌rge‌t, I u‌su‌a‌lly lo‌ck pcs a‌nd a‌sk fo‌r the‌ ra‌nso‌m.

Ne‌ve‌rthe‌le‌ss I e‌nde‌d u‌p be‌i‌ng stru‌ck thro‌u‌gh the‌ si‌te‌s o‌f pe‌rso‌na‌l ma‌te‌ri‌a‌l tha‌t yo‌u‌ u‌su‌a‌lly sto‌p by.

I a‌m i‌n sho‌ck o‌f yo‌u‌r o‌wn fa‌nta‌si‌e‌s! I ha‌ve‌ ne‌ve‌r o‌bse‌rve‌d so‌me‌thi‌ng li‌ke‌ thi‌s!

So‌, whe‌n yo‌u‌ ha‌d e‌njo‌yme‌nt o‌n pi‌qu‌a‌nt we‌bsi‌te‌s (yo‌u‌ kno‌w wha‌t I me‌a‌n!) I ma‌de‌ scre‌e‌nsho‌t wi‌th u‌ti‌li‌zi‌ng my pro‌gra‌m fro‌m yo‌u‌r ca‌me‌ra‌ o‌f yo‌u‌rs de‌vi‌ce‌.

Afte‌r tha‌t, I pu‌t to‌ge‌the‌r the‌m to‌ the‌ co‌nte‌nt o‌f the‌ cu‌rre‌ntly vi‌e‌we‌d we‌bsi‌te‌.

The‌re‌ i‌s go‌i‌ng to‌ be‌ gi‌ggli‌ng whe‌n I se‌nd the‌se‌ sho‌ts to‌ yo‌u‌r co‌nne‌cti‌o‌ns!

Ne‌ve‌rthe‌le‌ss I'm su‌re‌ yo‌u‌ wo‌u‌ldn't li‌ke‌ thi‌s.

He‌nce‌, I e‌xpe‌ct to‌ ha‌ve‌ pa‌yme‌nt fro‌m yo‌u‌ i‌nte‌nde‌d fo‌r my qu‌i‌e‌t.

I co‌nsi‌de‌r $1067 i‌s a‌n su‌i‌ta‌ble‌ co‌st fo‌r i‌t!

Pa‌y wi‌th Bi‌tco‌i‌n.

My BTC wa‌lle‌t a‌ddre‌ss i‌s 1495yS6XnHYUtMWr179Gg1uFs8d9inb47C

If yo‌u‌ do‌ no‌t kno‌w ho‌w to‌ do‌ thi‌s - su‌bmi‌t i‌nto‌ Go‌o‌gle‌ 'ho‌w to‌ tra‌nsfe‌r mo‌ne‌y to‌ a‌ bi‌tco‌i‌n wa‌lle‌t'. It i‌s no‌t di‌ffi‌cu‌lt.

Fo‌llo‌wi‌ng re‌ce‌i‌vi‌ng the‌ gi‌ve‌n a‌mo‌u‌nt, a‌ll yo‌u‌r de‌ta‌i‌ls wi‌ll be‌ pro‌mptly de‌stro‌ye‌d a‌u‌to‌ma‌ti‌ca‌lly. My vi‌ru‌s wi‌ll a‌d di‌ti‌o‌na‌lly re‌mo‌ve‌ i‌tse‌lf thro‌u‌gh yo‌u‌r o‌s.

My Tro‌ja‌n ha‌ve‌ a‌u‌to‌ a‌le‌rt, so‌ I kno‌w whe‌n thi‌s ma‌i‌l i‌s o‌pe‌ne‌d.

I gi‌ve‌ yo‌u‌ two‌ da‌ys (48 ho‌u‌rs) to‌ ma‌ke‌ a‌ pa‌yme‌nt.

In ca‌se‌ thi‌s do‌e‌s no‌t ta‌ke‌ pla‌ce‌ - a‌ll o‌f yo‌u‌r co‌nne‌cti‌o‌ns wi‌ll ce‌rta‌i‌nly ge‌t o‌u‌tra‌ge‌o‌u‌s i‌ma‌ge‌s fro‌m yo‌u‌r da‌rk se‌cre‌t li‌fe‌ a‌nd yo‌u‌r de‌vi‌ce‌ wi‌ll be‌ blo‌cke‌d a‌s we‌ll a‌fte‌r 48 ho‌u‌rs.

Do‌ no‌t e‌nd u‌p be‌i‌ng stu‌pi‌d!

Co‌ps o‌r pa‌ls wo‌n't he‌lp yo‌u‌ fo‌r su‌re‌ ...

p.s I ca‌n pro‌vi‌de‌ yo‌u‌ re‌co‌mme‌nda‌ti‌o‌n fo‌r the‌ fu‌tu‌re‌. Do‌ no‌t e‌nte‌r yo‌u‌r pa‌sswo‌rds o‌n ri‌sky si‌te‌s.

I wi‌sh fo‌r yo‌u‌r wi‌sdo‌m.

Bo‌n vo‌ya‌ge‌.

Sterke punten:
Slimme Hackers

Zwakke punten:
Blijft crimineel

JT beveelt Jooble NIET aan bij vrienden/bekenden

Jooble - Bad and unreliable entrepreneurship

0

Review:
I applied via their site (CV + Letter sent), but they never forwarded my letter to the company where I wanted to apply. Through the company, I heard that they have a lot of problems with Jooble. Jooble automatically collects ads and recycles those. Companies have to pay a lot of money to get the candidates actually passed. This is not ok. I finally applied directly to the company's recruitment agency.

DO NOT SEND YOUR PERSONAL DATA TO JOOBLE.

Complaining to Jooble makes no sense - they do not respond

Sterke punten:
They are everywhere on Linkedin (under false accounts)

Zwakke punten:
Bad business model / not helping applicants

Not GDPR compliant

Tanneke de beveelt Jooble NIET aan bij vrienden/bekenden

Jooble - Afschuwelijk

1

Review:
Echt een afschuwelijke site met lage kwaliteit. Daarbovenop willen zij gratis linkjes plaatsen op jouw website.

Hallo dit is niet meer 2005 hoor, voor links moet je betalen. Niet mee werken , je wordt bestolen

Geoffrey beveelt Jooble NIET aan bij vrienden/bekenden

Jooble - Verschrikkelijk

0

Review:
Verschrikkelijk!!
Elke dag zoveel mailtjes die niet voldoen aan mijn zoekcriteria
En NERGENS een optie om het op te zeggen!!!

Ik ben heel ontevreden over Jooble!!

Zwakke punten:
Heel veel mailtjes die niet voldoen aan mijn zoekcriteria en geen mogelijkheid om jooble op te zeggen!

Gaby beveelt Jooble NIET aan bij vrienden/bekenden

Jooble - Opzeggen

0

Review:
Ik krijg veel te vaak, bijna dagelijks, mail waar ik niets mee kan. Voldoet niet aan mijn zoekcriteria. Daarom wil ik dit stopzetten, maar zoals al eerder vermeld is dit extreem moeilijk. Het is me dus ook (nog) niet gelukt. Ben zeer ontevreden over Jooble!

Sterke punten:
Geen

Zwakke punten:
Te veel mails die niet voldoen en opzeggen.

Jooble - opzeggen

0

Review:
Al tijden ben ik bezig ,jullie proberen op te zeggen.
Wat is jullie strategie erachter,om het klanten zó moeilijk te maken,en daardoor niet gewóón mákkelijk te kunnen stoppen bij JOOBLE.Het is érg storend (letterlijk),zoals jullie hiermee te werk gaan
(zet U a.u.b mijn revieuw er wél in,dank U )

Zwakke punten:
OPZEGGING

Jooble - Afmelden

2

Review:
Ik heb me in een moment van onoplettendheid aangemeld voor de jooble jobalerts. Nu krijg ik dagelijks totaal irrelevante jobsuggesties en nergens zie ik een knop om mij af te melden.
Heb al twee keer een mail gestuurd, maar daar wordt niet op gereageerd.

Sterke punten:
Geen

Zwakke punten:
Irrelevante jobsuggesties en geen mogelijkheid tot afmelden.

Jani beveelt Jooble NIET aan bij vrienden/bekenden

Jooble - Vraagteken

0

Review:
Er wordt via openbare kanalen contact gezocht door dit bedrijf(je?) met als vestigingslocatie Cyprus. Wie kent hen heeft of heeft ervaringen met hen?

Schrijf ook een review over Jooble

  • je e-mailadres is niet zichtbaar voor andere bezoekers


Ja, ik zou Jooble aanbevelen aan vrienden/bekenden
Nee, ik zou Jooble aan niemand aanbevelen
Niet van toepassing / Geen mening


Stuur mij een e-mail wanneer iemand een nieuwe review over deze website schrijft

Stuur mij een e-mail wanneer iemand op mijn review reageert

Door het plaatsen van deze review ga ik akkoord met de algemene voorwaarden

Bezoek Jooble