Reviews van deze auteur

Nutteloos

Review over Werk.nl

Op werk.nl staan vacatures die van andere sites zijn geplukt. Als je bij de meeste grote uitzendbureaus en de belangrijkste vacaturesites bent aangemeld, krijg je de meeste vacatures te zien al voordat ze op werk.nl verschijnen.

Werk.nl heeft geen meerwaarde en geen enkel nut. Bovendien werkt de site omslachtig en is hij onoverzichtelijk.

Sterke punten
Geen.

Zwakke punten
Achterhaald, onhandig, omslachtig, onoverzichtelijk.

reacties: